Chỉ thị 04/CT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 04/CT-BVHTTDL

Tiêu đề: Chỉ thị 04/CT-BVHTTDL về tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 04/CT-BVHTTDL Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh Ngày ban hành: 13/01/2016 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Chỉ thị 04/CT-BVHTTDL về tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG HOẠT ĐỘNG LỄ ...
  • 1. Tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội ở địa ...
  • 2. Tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội; có phương án ...
  • 3. Chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có phương án quản lý hòm công đức; bố trí lực lượng ...
  • 4. Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; kiên quyết không để các hành vi bạo lực, hoạt ...
  • 5. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan thông ...
  • 6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn ...
  • 7. Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ và các Cục, Vụ chức năng liên ...
  • 8. Yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành; ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 04/CT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 04/CT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 04/CT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 04/CT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 04/CT-BVHTTDL

Đang cập nhật