Thông tư 57/2015/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 57/2015/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương Số hiệu: 57/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng Ngày ban hành: 31/12/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM NHỎ LẺ THUỘC TRÁCH NHIỆM ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Chương II ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM NHỎ LẺ
 • Điều 2. Điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
 • Điều 3. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với khu vực sản xuất thực phẩm
 • Điều 4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến ...
 • Điều 5. Điều kiện đối với chất thải rắn, nước thải trong khu vực sản xuất thực phẩm
 • Điều 6. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản, lưu giữ thực phẩm
 • Điều 7. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm
 • Chương III NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN ...
 • Điều 8. Nguyên tắc quản lý
 • Điều 9. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm
 • Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện an toàn thực phẩm
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC

Ngày 31/12/2015 Bộ Công thương ban hành Thông tư 57/2015/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đối với cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ phải đảm bảo các điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm sau:

- Chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất phải có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (còn hiệu lực) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Chủ cơ sở có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho chủ cơ sở và những người tham gia trực tiếp sản xuất của cơ sở định kỳ ít nhất 01 (một) lần/ năm tại cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên.

Còn đối với khu vực sản xuất thực phẩm thì cần đảm bảo các điều kiện theo Thông tư số 57/2015 là:

- Khu vực sản xuất thực phẩm phải được bố trí tại địa Điểm không bị ngập nước, đọng nước, ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại và có Khoảng cách an toàn với các nguồn gây ô nhiễm khác.

- Các công đoạn sản xuất sản phẩm thực phẩm phải được bố trí theo nguyên tắc và quy trình chế biến một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.

- Nền nhà khu vực sản xuất phải bằng phẳng, thoát nước tốt, không gây trơn trượt, không đọng nước và dễ làm vệ sinh; trần nhà không bị dột, thấm nước, rêu mốc và đọng nước.

Ngoài ra, cần đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và nước sử dụng để sản xuất và chế biến thực phẩm, bảo quản, lưu giữ thực phẩm, chất thải rắn, nước thải trong khu vực sản xuất thực phẩm, vận chuyển thực phẩm.

Thông tư 57/2015/TT-BCT có hiệu lực ngày 15/4/2016 và bãi bỏ quy định về “cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ” tại khoản 3, Điều 2 Thông tư 58/2014/TT-BCT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 57/2015/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 57/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 57/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 57/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 57/2015/TT-BCT

Đang cập nhật