Thông tư 01/2016/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2016/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 01/2016/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 01/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh Ngày ban hành: 01/02/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 01/2016/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-BXD ...
  • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” mã số QCVN 07:2016/BXD bao gồm 10 phần:

- QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước;

- QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước;

- QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuynen kỹ thuật;

- QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông;

- QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện;

- QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt;

- QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng;

- QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông;

- QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;

- QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang;

Quy chuẩn cụ thể được đính kèm theo Thông tư.

Thông tư 01/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-BXD.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2016/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2016/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2016/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2016/TT-BXD

Đang cập nhật