Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP

Tiêu đề: Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Luật phá sản do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 03/2016/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 26/08/2016 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Luật phá sản do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁ SẢN
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Về tài sản ở nước ngoài, người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài quy định tại
  • Điều 3. Về vụ việc phá sản có tính chất phức tạp theo quy định tại
  • Điều 4. Về tham khảo quyết định giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc phá sản tương tự quy định tại
  • Điều 5. Về biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại
  • Điều 6. Về quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản quy định tại
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP

Đang cập nhật