Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch công tác gia đình năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 673/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái Ngày ban hành: 02/03/2016 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch công tác gia đình năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL về kinh phí công tác gia đình năm 2016 cụ thể của từng hoạt động.

Quyết định số 673 quy định kinh phí tổ chức hoạt động của những ngày lễ liên quan đến công tác gia đình như Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam.

Kinh phí thực các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình tuyên truyền, thực hiện phát huy mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cũng được Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL quy định kinh phí thực hiện.

Tổng kinh phí của những kế hoạch công tác gia đình quy định trong Quyết định này là 5,200 triệu đồng.

Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai công tác theo đúng Kế hoạch.

Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực từ 02 tháng 3 năm 2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật