Thông tư 10/2016/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2016/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 10/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn Ngày ban hành: 15/03/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CẮM MỐC GIỚI VÀ QUẢN LÝ MỐC GIỚI THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Các loại mốc giới
 • Điều 3. Nguyên tắc chung về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài ...
 • Điều 4. Lập kế hoạch cắm mốc giới
 • Điều 5. Yêu cầu về hồ sơ cắm mốc giới và quy định bản đồ phục vụ lập hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch ...
 • Điều 6. Khoảng cách các mốc giới cắm ngoài thực địa
 • Điều 7. Kinh phí cho công tác lập hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng và triển khai cắm mốc giới ...
 • Điều 8. Điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc ...
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, HỒ SƠ CẮM MỐC GIỚI VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CẮM ...
 • Điều 9. Trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc ...
 • Điều 10. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng được duyệt
 • Điều 11. Quy định về cắm mốc giới đối với đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu ...
 • Điều 12. Quy định về cắm mốc giới đối với đồ án quy hoạch phân khu
 • Điều 13. Quy định về cắm mốc giới đối với đồ án quy hoạch chi tiết
 • Điều 14. Hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng
 • Điều 15. Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng
 • Điều 16. Quy định về lập điều chỉnh nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CẮM MỐC GIỚI, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO MỐC GIỚI NGOÀI THỰC ĐỊA
 • Điều 17. Thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa
 • Điều 18. Trách nhiệm phối hợp cắm mốc giới ngoài thực địa
 • Điều 19. Nghiệm thu, bàn giao mốc giới ngoài thực địa
 • Điều 20. Quy định về cột mốc
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỐC GIỚI, LƯU GIỮ HỒ SƠ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ MỐC GIỚI
 • Điều 21. Trách nhiệm quản lý và bảo vệ mốc giới
 • Điều 22. Lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch
 • Điều 23. Cung cấp thông tin về hồ sơ cắm mốc giới cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 25. Tổ chức thực hiện
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Các loại mốc giới được cắm theo Thông tư 10/2016 bao gồm: Mốc giới cắm ngoài thực địa (mốc tim đường, mốc chỉ giới đường đỏ, mốc ranh giới khu vực…), mốc tim đường, mốc chỉ giới đường đỏ, mốc ranh giới khu vực cấm xay dựng.

Khoảng cách để cắm các mốc giới cắm ngoài thực địa phải đảm bảo khoảng cách giữa các mốc giới từ 30 mét trở lên tùy thuộc địa hình khu vực cắm, trường hợp cắm mốc giới nhỏ hơn 30 mét thì phải giải trình trong thuyết trình hồ sơ cắm mốc giới.

Ngoài ra, Thông tư số 10/2016/TT-BXD có quy định về yêu cầu đối với hồ sơ cắm mốc giới và bản đồ phục vụ lập hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng như sau:

 • Hồ sơ cắm mốc giới phải tuân thủ đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.
 • Hồ sơ cắm mốc giới phải được lập trên bản đồ địa hình dạng số do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
 • Ranh giới đo đạc và tỷ lệ bản đồ lập hồ sơ cắm mốc phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực lập hồ sơ cắm mốc giới:
 1. Đối với khu vực nội thành, nội thị, hồ sơ cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi Tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500.
 2. Đối với khu vực ngoại thành, ngoại thị, hồ sơ cắm mốc giới đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi Tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/2.000 hoặc 1/500.

Bên cạnh đó, Thông tư 10 còn quy định chi tiết về việc cắm mốc giới đối với các đồ án quy hoạch và các hồ sơ kèm theo.

Thông tư 10/2016/TT-BXD có hiệu thi hành kể từ ngày 30/4/2016 và thay thế Thông tư 15/2010/TT-BXD.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2016/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2016/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2016/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2016/TT-BXD

Đang cập nhật