Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống bệnh động vật thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 04/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám Ngày ban hành: 10/05/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống bệnh động vật thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Danh Mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch
 • Điều 4. Nguyên tắc phòng, chống và báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản
 • Điều 5. Chế độ báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản
 • Điều 6. Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
 • Điều 7. Nội dung Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
 • Chương II PHÒNG BỆNH
 • Điều 8. Phòng bệnh đối với các cơ sở sản xuất giống, cơ sở thu gom, ương, dưỡng, kinh doanh và nuôi trồng ...
 • Điều 9. Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản
 • Điều 10. Giám sát dịch bệnh động vật thủy sản
 • Điều 11. Thông tin, tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
 • Chương III CHỐNG DỊCH BỆNH
 • Điều 12. Khai báo dịch bệnh
 • Điều 13. Điều tra ổ dịch
 • Điều 14. Lấy mẫu, chẩn đoán, xét nghiệm xác định mầm bệnh
 • Điều 15. Xử lý ổ dịch bệnh động vật thủy sản
 • Điều 16. Thu hoạch động vật thủy sản trong ổ dịch
 • Điều 17. Chữa bệnh động vật thủy sản
 • Điều 18. Tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh
 • Điều 19. Khử trùng sau thu hoạch, tiêu hủy đối với ổ dịch
 • Điều 20. Công bố dịch, tổ chức chống dịch bệnh động vật thủy sản
 • Điều 21. Kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản trong vùng có dịch
 • Điều 22. Biện pháp xử lý đối với cơ sở nuôi chưa có bệnh ở vùng có dịch trong thời gian công bố ổ dịch
 • Điều 23. Công bố hết dịch
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Trách nhiệm của Cục Thú y
 • Điều 25. Trách nhiệm của Tổng cục Thủy sản
 • Điều 26. Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 27. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 28. Trách nhiệm của Chi cục Thú y
 • Điều 29. Trách nhiệm của Chi cục Thủy sản
 • Điều 30. Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp tỉnh
 • Điều 31. Trách nhiệm của đơn vị quan trắc môi trường
 • Điều 32. Trách nhiệm và quyền lợi của chủ cơ sở nuôi
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN PHẢI CÔNG BỐ DỊCH
 • PHỤ LỤC II HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐỐM TRẮNG DO VI RÚT Ở TÔM NUÔI
 • PHỤ LỤC III HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH Ở TÔM NUÔI
 • PHỤ LỤC IV HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH GAN THẬN MỦ, BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ ...
 • PHỤ LỤC V HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỮA TRÊN TÔM HÙM NUÔI
 • PHỤ LỤC VI HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TIÊU HỦY ĐỘNG VẬT THỦY SẢN MẮC BỆNH, CHẾT VÌ BỆNH

Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống bệnh động vật thủy sản

Ngày 10/5/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT về phòng, chống bệnh động vật thủy sản.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam.

Danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch được rà soát, điều chỉnh, bổ sung khi có bệnh mới xuất hiện và khi có cơ sở khoa học, yêu cầu thực tiễn sản xuất cho thấy cần phải điều chỉnh, bổ sung..

Danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04 gồm 12 bệnh sau:

 1. Bệnh đốm trắng;
 2. Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính tôm nuôi;
 3. Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô;
 4. Bệnh đầu vàng;
 5. Bệnh hoại tử cơ;
 6. Hội chứng Taura;
 7. Bệnh sữa ở tôm hùm;
 8. Bệnh xuất huyết mùa xuân trên cá chép;
 9. Bệnh do KHV;
 10. Bệnh hoại tử thần kinh;
 11. Bệnh gan thận mủ đối với cá da trơn;
 12. Bệnh do Perkinsus.

Thông tư 04/2016 cũng quy định nguyên tắc phòng, chống và báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản theo các nguyên tắc sau:

 • Phòng bệnh là chính, bao gồm giám sát mầm bệnh, quan trắc môi trường, thu thập thông, tuyên truyền và hướng dẫn chủ cơ sở nuôi chủ động thực hiện phòng, chống dịch bệnh.
 • Việc phòng, chống dịch bệnh phải bảo đảm chủ động, kịp thời và hiệu quả.
 • Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản là trách nhiệm của tổ chức, chủ cơ sở nuôi, người buôn bán, vận chuyển, sơ chế, chế biến thủy sản; cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn.
 • Thông tin, dữ liệu dịch bệnh động vật thủy sản phải được ghi chép, quản lý, phân tích và báo cáo kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Về chế độ báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản gồm có: báo cáo đột xuất ổ dịch, báo cáo cập nhật tình hình, báo cáo kết thúc, báo cáo điều tra ổ dịch, báo cáo bệnh mới, báo cáo định kỳ và báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh.

Các báo cáo dịch bệnh được thực hiện theo biểu mẫu Cục Thú y hướng dẫn.

Ngoài ra Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT cũng quy định việc xây dựng, triển khai cũng như nội dung cụ thể kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, thay thế Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT và Thông tư 17/2014/TT-BNNPTNT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật