Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 04/2016/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 17/05/2016 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 96/2015 ...
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • Biểu mẫu 1 CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
 • Biểu mẫu 2 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
 • Biểu mẫu 3 THÔNG BÁO CHẤM DỨT CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
 • Biểu mẫu 4 THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ
 • Biểu mẫu 5 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ
 • Biểu mẫu 6 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Biểu mẫu văn bản trong đăng ký doanh nghiệp xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định các biểu mẫu trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

Thông tư 04/2016 được áp dụng cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp xã hội sẽ sử dụng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016.

Các biểu mẫu ban hành kèm theo gồm có các biểu mẫu sau:

 • Biểu mẫu 1: Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;
 • Biểu mẫu 2: Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;
 • Biểu mẫu 3: Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;
 • Biểu mẫu 4: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định;
 • Biểu mẫu 5: Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ;
 • Biểu mẫu 6: Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường.

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT

Đang cập nhật