Quyết định 1062/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1062/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1062/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1062/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 14/06/2016 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 1062/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
  • Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 với những nội dung chính ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
  • III. QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH
  • IV. KINH PHÍ
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1062/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1062/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1062/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1062/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1062/QĐ-TTg

Đang cập nhật