Quyết định 940/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 940/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 940/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới và phân bổ kinh phí hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Số hiệu: 940/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu Ngày ban hành: 25/03/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Quyết định 940/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới và phân bổ kinh phí hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

  • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm ...
  • Điều 2. Phân bổ kinh phí hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn ngân sách tỉnh năm ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 940/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 940/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 940/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 940/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 940/QĐ-UBND

Đang cập nhật