Thông tư 20/2016/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2016/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 20/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Đức Duy Ngày ban hành: 30/06/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU CỦA NHÀ Ở XÃ HỘI DO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 3. Tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở
 • Điều 4. Tiêu chuẩn tối thiểu đối với căn hộ, căn nhà
 • Điều 5. Yêu cầu tối thiểu đối với khu đất xây dựng nhà ở xã hội
 • Chương III PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN, GIÁ CHO THUÊ, GIÁ CHO THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI
 • Điều 6. Nguyên tắc xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội
 • Điều 7. Phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội
 • Điều 8. Phương pháp xác định giá cho thuê nhà
 • Điều 9. Phương pháp xác định giá cho thuê mua nhà ở xã hội
 • Chương IV MẪU GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ MẪU HỢP ĐỒNG ...
 • Điều 10. Mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
 • Điều 11. Hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 14. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I CÁC MẪU GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở XÃ ...
 • Mẫu số 01: MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ M
 • Mẫu số 02. MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở
 • Mẫu số 03. MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG, THỰC TRẠNG NHÀ Ở VÀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP
 • Mẫu số 04. MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở
 • Mẫu số 05. MẪU GIẤY XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ VIỆC CHƯA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG
 • Mẫu số 06. MẪU GIẤY TỰ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP
 • Mẫu số 07. MẪU GIẤY KÊ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP
 • Mẫu số 08. MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI
 • PHỤ LỤC II CÁC MẪU HỢP ĐỒNG
 • Mẫu số 09. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI
 • Mẫu số 10. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI
 • Mẫu số 11. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Tiêu chuẩn tối thiểu của nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng theo Thông tư 20/2016/TT-BXD.

Đối với phòng ở

 1. Diện tích sử dụng không nhỏ hơn 10m2; chiều rộng thông thủy không dưới 2,4m; chiều cao thông thủy chỗ thấp nhất không dưới 2,7m.
 2. Phòng ở phải có cửa đi, cửa sổ đảm bảo yêu cầu thông gió và chiếu sáng tự nhiên.
 3. Tường bao che, tường ngăn giữa các phòng phải được làm bằng vật liệu đáp ứng yêu cầu phòng cháy và chống thấm.
 4. Mái nhà không được lợp bằng vật liệu dễ cháy và phải đảm bảo không bị thấm dột.
 5. Nền nhà phải được lát gạch hoặc láng vữa xi măng và phải cao hơn mặt đường vào nhà, mặt sân, hè.
 6. Có đèn đủ ánh sáng (tối thiểu có một bóng đèn điện công suất 40W cho diện tích 10m2), nếu ở tập thể thì phải có tối thiểu một ổ cắm điện cho một người.
 7. Nếu phòng ở được xây dựng khép kín thì khu vệ sinh phải có tường ngăn cách với chỗ ngủ.
 8. Bảo đảm cung cấp nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn của pháp luật chuyên ngành.
 9. Có các thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định.
 10. Diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 5m2 cho một người.
 11. Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng để bán hoặc cho thuê mua thì từng phòng ở phải được xây dựng khép kín (có khu vệ sinh).
  Trường hợp để cho thuê thì có thể sử dụng khu vệ sinh chung cho nhiều phòng ở, nhưng phải bố trí khu vệ sinh riêng cho nam và nữ.

Đối với căn hộ, căn nhà.

 1. Đối với căn hộ nhà chung cư phải đáp ứng tiêu chuẩn của căn hộ khép kín theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở, có diện tích sử dụng tối thiểu là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh).
 2. Đối với căn nhà (không phải căn hộ nhà chung cư) phải đáp ứng tiêu chuẩn về phòng ở quy định tại Điều 3 Thông tư này và phải được xây dựng khép kín (có phòng ở riêng, khu vệ sinh riêng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh); đáp ứng các quy định về chất lượng công trình xây dựng từ cấp 4 trở lên theo pháp luật về xây dựng.

Đối với khu đất xây dựng nhà ở xã hội.

 1. Khu đất xây dựng nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua phải phù hợp với quy hoạch xây dựng; không thuộc khu vực cấm xây dựng; không vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực cần bảo vệ khác theo quy định của pháp luật; không thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, bãi rác, nghĩa trang; không lấn chiếm đất công và không có tranh chấp về đất đai.
 2. Việc xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu trong khu đất (giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường) phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn của pháp luật chuyên ngành.
 3. Mỗi khu nhà ở phải có Bản nội quy sử dụng treo ở nơi dễ quan sát.

Thông tư 20/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2016/TT-BXD để xử lý: