Thông tư 32/2016/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 32/2016/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 32/2016/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 15/09/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CHI TRẢ CÁC CHI PHÍ THỰC TẾ ĐỂ BẢO ĐẢM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA BÊN NHỜ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản
 • Điều 4. Nghĩa vụ chi trả chi phí
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành
 • Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chi phí thực tế được chi trả cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo bao gồm:

 • Chi phí đi lại tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được tư vấn, khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế. 
 • Chi phí thực hiện các dịch vụ tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, kỹ thuật y tế trong việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
 • Chi phí các loại thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;
 • Chi phí dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe cho người mang thai hộ, chi phí các vật dụng chăm sóc vệ sinh cá nhân trước, trong và sau sinh cho người mang thai hộ.

Bên nhờ mang thai hộ phải có nghĩa vụ chi trả đầy đủ các khoản chi phí nêu trên cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo kể cả có hoặc không có thẻ bảo hiểm y tế.

Thông tư 32/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/11/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 32/2016/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 32/2016/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 32/2016/TT-BYT

Đang cập nhật