Thông tư 29/2016/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 29/2016/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 29/2016/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 06/07/2016 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Về thời hạn của hộ chiếu
 • Điều 3. Về việc ủy thác nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu
 • Chương II VỀ VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU
 • Điều 4. Về nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu
 • Điều 5. Về nơi nhận kết quả
 • Điều 6. Về hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu
 • Điều 7. Về việc đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu qua hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất ...
 • Điều 8. Về thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu
 • Điều 9. Về việc trình báo mất hộ chiếu; hủy giá trị sử dụng hộ chiếu bị mất; khôi phục giá trị sử dụng ...
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu/Form X01 TỜ KHAI (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong ...
 • Mẫu/Form X08 ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU (Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong ...

Về thời hạn hộ chiếu:

 • Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm, TRỪ:
  • Công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước bằng hộ chiếu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, có nhu cầu được cấp hộ chiếu mà không đủ điều kiện để làm thủ tục cấp lại hộ chiếu thì được xem xét cấp hộ chiếu có thời hạn không quá 01 năm để trở lại nước ngoài;
  • Công dân Việt Nam thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh nếu được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho xuất cảnh thì thời hạn hộ chiếu cấp cho công dân này do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.
 • Hộ chiếu có thời hạn 05 năm được cấp cho công dân Việt Nam thuộc các trường hợp:
  • Trẻ em dưới 14 tuổi;
  • Hộ chiếu cấp chung cho công dân Việt Nam và trẻ em dưới 09 tuổi là con của công dân đó.
 • Trường hợp công dân Việt Nam đề nghị bổ sung con dưới 09 tuổi vào hộ chiếu của mình thì thời hạn của hộ chiếu sau khi bổ sung như sau:
  • Trường hợp hộ chiếu còn thời hạn không quá 05 năm thì thời hạn của hộ chiếu được giữ nguyên;
  • Trường hợp hộ chiếu còn thời hạn trên 05 năm thì thời hạn của hộ chiếu được điều chỉnh xuống còn 05 năm.
 •  Trẻ em từ 09 tuổi đến dưới 14 tuổi không cấp chung vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ; hộ chiếu được cấp riêng, có thời hạn 05 năm.

Về hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu bao gồm:

 • 01 tờ khai Mẫu X01;
 • 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.
 • Trẻ em dưới 09 tuổi cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ thì nộp 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm;
 • Trẻ em dưới 14 tuổi nộp 01 bản sao hoặc bản chụp có chứng thực giấy khai sinh, nếu không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Thông tư 29/2016/TT-BCA có hiệu lực áp dụng từ ngày 20/8/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 29/2016/TT-BCA để xử lý: