Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

Tiêu đề: Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 04/2017/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 05/05/2017 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Về người khởi kiện không có quyền khởi kiện quy định tại
  • Điều 3. Về chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật quy định tại
  • Điều 4. Về vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án quy định tại
  • Điều 5. Về địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
  • Điều 6. Xử lý việc ghi địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
  • Điều 7. Quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án quy định tại
  • Điều 8. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP để xử lý:
  • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

Đang cập nhật