Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; 07/2012/TT-BVHTTDL; 88/2008/TT-BVHTTDL và 05/2013/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 04/2016/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 29/06/2016 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; 07/2012/TT-BVHTTDL; 88/2008/TT-BVHTTDL và 05/2013/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2012/TT-BVHTTDL; THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BVHTTDL; ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn ...
  • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn ...
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC I MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN ...
  • PHỤ LỤC II ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG LẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  • PHỤ LỤC III ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật