Nghị định 09/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 09/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Số hiệu: 09/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 09/02/2017 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Điều 4. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Chương II PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
 • Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ
 • Điều 6. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường
 • Điều 7. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung ...
 • Điều 8. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn
 • Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên
 • Điều 10. Xử lý vi phạm
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 09/2017/NĐ-CP để xử lý: