Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 29/2018/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng Ngày ban hành: 25/12/2018 Lĩnh vực: Lao động, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
 • Điều 1. Tên và ký hiệu Quy chuẩn
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • QCVN 34:2018/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN ...
 • 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • 2. Quy định chung
 • 3. Giấy phép vào làm việc trong không gian hạn chế
 • 4. Các quy định khác
 • 5. Thanh tra và xử lý vi phạm
 • 6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
 • 7. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH để xử lý: