Quyết định 70-TTg-CN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 70-TTg-CN

Tiêu đề: Quyết định 70-TTg-CN năm 1964 về việc giao quyền cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước xét duyệt và ban hành những định mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật đối với những sản phẩm và vật tư chủ yếu do Nhà nước quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 70-TTg-CN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị Ngày ban hành: 20/07/1964 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 70-TTg-CN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 70-TTg-CN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 70-TTg-CN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 70-TTg-CN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 70-TTg-CN

Đang cập nhật