Quyết định 0798/2007/QĐ-BTM

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 0798/2007/QĐ-BTM

Tiêu đề: Quyết định 0798/2007/QĐ-BTM phê duyệt Đề án thí điểm cơ chế “một cửa” do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành Số hiệu: 0798/2007/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính Ngày ban hành: 18/05/2007 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 0798/2007/QĐ-BTM phê duyệt Đề án thí điểm cơ chế “một cửa” do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ “MỘT CỬA”
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Bộ Thương ...
  • Điều 2. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Thương mại, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng ...
  • ĐỀ ÁN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI BỘ THƯƠNG MẠI
  • I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA”
  • II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN “MỘT CỬA”
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 0798/2007/QĐ-BTM để xử lý:

Tin tức về Quyết định 0798/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 0798/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 0798/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 0798/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật