Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 655/2003/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý Ngày ban hành: 25/06/2003 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ SÁP NHẬP TỔNG CÔNG TY VÀNG  BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT NAM VÀO NGÂN ...
 • Điều 1. Nay sáp nhập:
 • Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam có trách nhiệm ...
 • Điều 3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận và là đại diện ...
 • Điều 4. Chấm dứt hoạt động của Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam được thành lập theo Quyết định số ...
 • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003.
 • Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân ...
 • PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ...
 • 2. Trung tâm dạy nghề kim hoàn
 • 1. Công ty Vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ lục số 02: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT NAM ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN

Đang cập nhật