Thông tư 53/2007/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 53/2007/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 53/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài Chính ban hành Số hiệu: 53/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 21/05/2007 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 53/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài Chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 53/2007/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 53/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 53/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 53/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 53/2007/TT-BTC

Đang cập nhật