Thông tư 287/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 287/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 287/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 15/11/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Người nộp phí, lệ phí
 • Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
 • Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
 • Điều 5. Kê khai, nộp phí, lệ phí
 • Điều 6. Quản lý và sử dụng phí
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành
 • BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
 • A. DANH MỤC PHÍ
 • I. PHÍ THẨM ĐỊNH AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH HẠT NHÂN
 • II. PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
 • III. PHÍ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, SỰ CỐ HẠT NHÂN CẤP TỈNH, CẤP CƠ SỞ
 • B. DANH MỤC LỆ PHÍ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 287/2016/TT-BTC để xử lý: