Nghị định 140/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 140/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ Số hiệu: 140/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 10/10/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ
 • Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ
 • Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế
 • Chương II CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
 • Điều 5. Căn cứ tính lệ phí trước bạ
 • Điều 6. Giá tính lệ phí trước bạ
 • Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)
 • Chương III GHI NỢ, MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
 • Điều 8. Ghi nợ lệ phí trước bạ
 • Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ
 • Chương IV CHẾ ĐỘ KHAI, THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
 • Điều 10. Khai, thu, nộp lệ phí trước bạ
 • Điều 11. Quản lý lệ phí trước bạ
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
 • Mẫu số 02 TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
 • Mẫu số 03 THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 140/2016/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 140/2016/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 140/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 140/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật