Thông tư 43/2016/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 43/2016/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 43/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng văn bản pháp luật có liên quan
 • Điều 5. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng, vay tiêu dùng
 • Điều 6. Điểm giới thiệu dịch vụ
 • Điều 7. Quy định nội bộ
 • Điều 8. Phương thức cho vay
 • Điều 9. Lãi suất cho vay tiêu dùng
 • Điều 10. Hợp đồng cho vay tiêu dùng
 • Điều 11. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 43/2016/TT-NHNN để xử lý: