Thông tư liên tịch 69-LB

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 69-LB

Tiêu đề: Thông tư liên bộ 69-LB năm 1961 về quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan Hải quan và các cơ quan Giao thông vận tải do Bộ Ngoại thương - Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 69-LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại thương Người ký: Dương Bạch Liên, Phan Anh Ngày ban hành: 20/09/1961 Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư liên bộ 69-LB năm 1961 về quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan Hải quan và các cơ quan Giao thông vận tải do Bộ Ngoại thương - Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN BỘ VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ CÁC CƠ QUAN GIAO THÔNG VẬN ...
  • 1. Về phía cơ quan Hải quan:
  • 2. Về phía các cơ quan Giao thông vận tải:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 69-LB để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 69-LB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 69-LB

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 69-LB

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 69-LB

Đang cập nhật