Thông tư 301/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 301/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 301/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 15/11/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ
  • Điều 3. Giá tính lệ phí trước bạ
  • Điều 4. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)
  • Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ
  • Điều 6. Khai, thu, nộp lệ phí trước bạ
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 301/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 301/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 301/2016/TT-BTC

Đang cập nhật