Thông tư 40/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 40/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 40/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 28/04/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguồn kinh phí để chi công tác phí, chi hội nghị
 • Điều 3. Quy định chung về công tác phí
 • Điều 4. Quy định chung về chế độ chi hội nghị
 • Chương II CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ
 • Điều 5. Thanh toán tiền chi phí đi lại
 • Điều 6. Phụ cấp lưu trú
 • Điều 7. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác
 • Điều 8. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng
 • Điều 9. Đi công tác theo đoàn công tác phối hợp liên ngành, liên cơ quan
 • Điều 10. Chứng từ thanh toán công tác phí
 • Chương III CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ
 • Điều 11. Nội dung chi tổ chức hội nghị
 • Điều 12. Mức chi tổ chức hội nghị
 • Điều 13. Hóa đơn, chứng từ thanh toán chi hội nghị
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 40/2017/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 40/2017/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 40/2017/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 40/2017/TT-BTC

Đang cập nhật