Quyết định 282/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 282/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 Số hiệu: 282/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy Ngày ban hành: 07/06/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH ...
 • Điều 1 Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát ...
 • Điều 2 Sở Công Thương có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án, thanh quyết toán vốn, kết thúc dự án ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính; Giám đốc ...
 • NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN DỰ ÁN: ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH KON ...
 • I. Sự cần thiết tiến hành lập Dự án điều chỉnh Quy hoạch
 • II. Căn cứ lập Dự án điều chỉnh Quy hoạch
 • III. Mục tiêu và yêu cầu của Dự án điều chỉnh Quy hoạch
 • IV. Phạm vi, tổ chức lập Dự án điều chỉnh Quy hoạch
 • V. Phương pháp lập Dự án điều chỉnh quy hoạch
 • VI. Nội dung nghiên cứu
 • VI. Kết cấu báo cáo Dự án
 • PHẦN THỨ NHẤT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH KON TUM
 • PHẦN THỨ HAI THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 • PHẦN THỨ BA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016-2020 ...
 • PHẦN THỨ TƯ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ
 • DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH KON TUM, GIAI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 282/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 282/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 282/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 282/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 282/QĐ-UBND

Đang cập nhật