Quyết định 948/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 948/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 948/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành Số hiệu: 948/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời Ngày ban hành: 26/04/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Lao động

Mục lục Quyết định 948/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2016
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm ...
  • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho ...
  • KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2016
  • I. MỤC TIÊU:
  • II. KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀ ÁN "ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN" ...
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • PHỤ LỤC I TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2016
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 948/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 948/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 948/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 948/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 948/QĐ-UBND

Đang cập nhật