Thông tư 169/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 169/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 169/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 169/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 26/10/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 169/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng nộp phí
 • Điều 3. Tổ chức thu phí
 • Điều 4. Mức thu phí
 • Điều 5. Kê khai, nộp phí
 • Điều 6. Quản lý và sử dụng phí
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện

Mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ (CGCN) áp dụng từ năm 2017 như sau:

 • Mức thu phí thẩm định hợp đồng CGCN để đăng ký:
  • Hợp đồng CGCN đăng ký lần đầu thì phí thẩm định được tính bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng, tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 05 triệu đồng.
  • Hợp đồng  CGCN đăng ký sửa đổi, bổ sung thì phí thẩm định được tính bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng sửa đổi, bổ sung,  tối đa không quá 05 triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 triệu đồng.
 • Mức thu phí thẩm định hợp đồng CGCN đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao qua hai bước chấp thuận (cấp phép sơ bộ) và cấp Giấy phép CGCN:
 • Mức thu phí thẩm định xem xét, chấp thuận CGCN (cấp phép sơ bộ) là 10 triệu đồng;
 • Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép CGCN tính như hợp đồng CGCN đăng ký lần đầu.

Thông tư 169 /2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017; thay thế Thông tư 200/2009/TT-BTC.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 169/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 169/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 169/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 169/2016/TT-BTC

Đang cập nhật