Quyết định 2522/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2522/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2522/QĐ-UBND năm 2016 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên Số hiệu: 2522/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế Ngày ban hành: 24/10/2016 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Quyết định 2522/QĐ-UBND năm 2016 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Thủ ...
 • HƯỚNG DẪN THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • Phần II PHƯƠNG PHÁP THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG
 • 1. Làm sạch bao gói thuốc BVTV sau sử dụng:
 • 2. Thu gom vào bể chứa thuốc BVTV sau sử dụng:
 • Phần III PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG
 • Phần IV XỬ LÝ BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG
 • Phần V TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
 • Phần VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2522/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2522/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2522/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2522/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2522/QĐ-UBND

Đang cập nhật