Quyết định 3917/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3917/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 3917/QĐ-BNV năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 của Bộ Nội vụ Số hiệu: 3917/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Triệu Văn Cường Ngày ban hành: 25/10/2016 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 3917/QĐ-BNV năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 của Bộ Nội vụ

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017 CỦA BỘ NỘI VỤ
  • Điều 1. Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 của Bộ Nội vụ, các đơn vị chủ ...
  • Điều 2. Giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiến hành các bước tiếp theo trong quá trình quản lý theo ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị ...
  • DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017 CỦA BỘ NỘI VỤ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3917/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3917/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3917/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3917/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3917/QĐ-BNV

Đang cập nhật