Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định về phân cấp, trách nhiệm quản lý, vận hành khai và tổ chức giao thông trên tuyến đường giao thông nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hành Số hiệu: 20/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống Ngày ban hành: 12/07/2016 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định về phân cấp, trách nhiệm quản lý, vận hành khai và tổ chức giao thông trên tuyến đường giao thông nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN CÁC ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Phân cấp quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn
  • Điều 3. Nội dung quy trình, công tác quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông đối với cầu trên ...
  • Điều 4. Nội dung quy trình, công tác quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông đối với đường ...
  • Điều 5. Trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông ...
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật