Quyết định 2735/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2735/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Số hiệu: 2735/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống Ngày ban hành: 26/08/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN PHONG ĐIỀN ...
 • Điều 1. Phê duyệt nội dung Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền ...
 • I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
 • II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
 • III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
 • IV. ĐỊNH HƯỚNG CHIA TÁCH VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG
 • V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020, tầm nhìn đến năm ...
 • Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tổ chức công bố nội dung quy hoạch đến các cấp chính quyền ...
 • Điều 4. Các Sở, ban ngành thành phố có trách nhiệm hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đạt được những ...
 • Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2735/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2735/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2735/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2735/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2735/QĐ-UBND

Đang cập nhật