Quyết định 1188/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1188/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Số hiệu: 1188/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long Ngày ban hành: 05/05/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ HẠ LONG ĐẾN NĂM ...
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm ...
  • Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm ...
  • Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển ...
  • Điều 4. Giao các Sở, Ban ngành trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm ...
  • Điều 5. Quyết định này ban hành kèm theo Thuyết minh báo cáo tổng hợp, thuyết minh Quy hoạch đã được ...
  • Điều 6. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư ...
  • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG GIAI ĐOẠN 2015-2030
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1188/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1188/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1188/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1188/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1188/QĐ-UBND

Đang cập nhật