Quyết định 3173/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3173/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3173/QĐ-UBND Quy chế kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hành Số hiệu: 3173/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị Ngày ban hành: 21/10/2016 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 3173/QĐ-UBND Quy chế kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2016
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các ...
 • QUY CHẾ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2016.
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH
 • Điều 3. Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch
 • Điều 4. Xây dựng câu hỏi kiểm tra, sát hạch
 • Điều 5. Tổ chức kiểm tra, sát hạch
 • Chương III ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH
 • Điều 6. Cơ cấu điểm kiểm tra, sát hạch
 • Điều 7. Chấm điểm kiểm tra, sát hạch của người dự tuyển
 • Điều 8. Xác định người trúng tuyển
 • Điều 9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 10. Lưu trữ tài liệu
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Hội đồng kiểm tra, sát hạch; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND ...
 • Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân kịp thời ...
 • NỘI QUY KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2016
 • Điều 1. Quy định đối với ứng viên dự tuyển kiểm tra, sát hạch:
 • Điều 2. Xử lý vi phạm đối với ứng viên dự phỏng vấn
 • Điều 3. Quy định đối với ủy viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3173/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3173/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3173/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3173/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3173/QĐ-UBND

Đang cập nhật