Nghị định 160/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 160/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển Số hiệu: 160/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 29/11/2016 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN, KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ DỊCH VỤ LAI DẮT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN
 • Điều 4. Điều kiện kinh doanh vận tải biển
 • Điều 5. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế
 • Điều 6. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nội địa
 • Điều 7. Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài tham gia vận chuyển nội địa bằng tàu thuyền mang cờ quốc ...
 • Điều 8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển
 • Điều 9. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển
 • Điều 10. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển
 • Chương III ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
 • Điều 11. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển
 • Điều 12. Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực
 • Chương IV ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LAI DẮT TÀU BIỂN
 • Điều 13. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển
 • Điều 14. Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực
 • Điều 15. Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài sử dụng tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài để kinh doanh ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
 • Điều 17. Trách nhiệm của doanh nghiệp
 • Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN
 • Mẫu số 01 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN
 • Mẫu số 02 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 160/2016/NĐ-CP để xử lý: