Thông tư 01-NN/LĐ/TT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01-NN/LĐ/TT

Tiêu đề: Thông tư số 01-NN/LĐ/TT-1973 quy định chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân, viên chức Nhà nước làm việc trong những nghề đặc biệt có hại sức khỏe trong ngành Nông nghiệp quốc doanh do Uỷ Ban Nông Nghiệp Trung Ương ban hành Số hiệu: 01-NN/LĐ/TT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương Người ký: Nguyễn Xuân Lâm Ngày ban hành: 27/02/1973 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư số 01-NN/LĐ/TT-1973 quy định chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân, viên chức Nhà nước làm việc trong những nghề đặc biệt có hại sức khỏe trong ngành Nông nghiệp quốc doanh do Uỷ Ban Nông Nghiệp Trung Ương ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC LÀM VIỆC TRONG NHỮNG ...
  • I. NGUYÊN TẮC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT
  • II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT
  • III. ĐỐI TƯỢNG VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
  • BẢNG QUY ĐỊNH NHỮNG NGHỀ ĐẶC BIỆT CÓ HẠI SỨC KHỎE ĐƯỢC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01-NN/LĐ/TT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01-NN/LĐ/TT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01-NN/LĐ/TT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01-NN/LĐ/TT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01-NN/LĐ/TT

Đang cập nhật