Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT về chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành Số hiệu: 51/2002/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng Ngày ban hành: 25/12/2002 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT về chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết ...
 • Điều 3. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ...
 • QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
 • Điều 2. Chuyển trường.
 • Điều 3. Tiếp nhận học sinh Việt Nam đang học ở nước ngoài, học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam ...
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ XIN HỌC LẠI
 • Điều 4. Đối tượng chuyển trường và xin học lại.
 • Điều 5. Hồ sơ, thủ tục chuyển trường.
 • Điều 6. Hồ sơ, thủ tục xin học lại.
 • Chương 3: ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC
 • Điều 7. Đối tượng học sinh Việt Nam về nước.
 • Điều 8. Điều kiện văn bằng.
 • Điều 9. Điều kiện về tuổi và chương trình học tập.
 • Điều 10. Hồ sơ học sinh.
 • Điều 11. Thủ tục tiếp nhận.
 • Chương 4: ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 • Điều 12. Đối tượng học sinh người nước ngoài.
 • Điều 13. Điều kiện văn bằng.
 • Điều 14. Điều kiện sức khỏe và tuổi.
 • Điều 15. Hồ sơ học sinh.
 • Điều 16. Thủ tục tiếp nhận.
 • Điều 17. Chế độ tài chính.
 • Điều 18. Thời hạn đào tạo.
 • Điều 19. Ngôn ngữ học tập.
 • Điều 20. Trách nhiệm và quyền của học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam.
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN KHÁC
 • Điều 21. Trách nhiệm thực hiện.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật