Nghị định 42/2000/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 42/2000/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 42/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và đổi tên xã Tân Sơn thành xã Lương Sơn Số hiệu: 42/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 30/08/2000 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 42/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và đổi tên xã Tân Sơn thành xã Lương Sơn

  • NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN VÀ ĐỔI TÊN XÃ TÂN SƠN THÀNH ...
  • Điều 1. Nay thành lập thị trấn Tân Sơn (thị trấn huyện lỵ huyện Ninh Sơn) trên cơ sở 1.764 ha diện tích ...
  • Điều 2. Đổi tên xã Tân Sơn thành xã Lương Sơn.
  • Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị ...
  • Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ...

Nội dung chính của Nghị định 42/2000/NĐ-CP là thành lập thị trấn Tân Sơn (thị trấn huyện lỵ huyện Ninh Sơn) trên cơ sở 1.764 ha diện tích tự nhiên và 10.242 nhân khẩu của xã Tân Sơn.

Bên cạnh đó, Nghị định 42/2000 cũng đổi tên xã Tân Sơn thành xã Lương Sơn.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 42/2000/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 42/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 42/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 42/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 42/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật