Thông tư 224/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 224/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 224/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 10/11/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HÀNH ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp phí, lệ phí
  • Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
  • Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
  • Điều 5. Kê khai, nộp phí, lệ phí
  • Điều 6. Quản lý phí, lệ phí
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 224/2016/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 224/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 224/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 224/2016/TT-BTC

Đang cập nhật