Thông tư 233/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 233/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 233/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 233/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 11/11/2016 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 233/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 56/2014/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài ...
  • Điều 2. 1. Bãi bỏ Thông tư số 56/2014/TT-BTC 1. Bãi bỏ 1. Bãi bỏ
  • Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Phụ lục số 4: MẪU VĂN BẢN KÊ KHAI GIÁ
  • Phụ lục số 5: MẪU THÔNG BÁO MỨC GIÁ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 233/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 233/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 233/2016/TT-BTC

Đang cập nhật