Quyết định 44/2007/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2007/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 44/2007/QĐ-BNN thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành. Số hiệu: 44/2007/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 16/05/2007 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 44/2007/QĐ-BNN thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành.

  • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỶ LỢI 7 TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn đối với các dự án do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là ...
  • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn đối với các dự án có nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các Dự ...
  • Điều 4. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2007/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật