Nghị định 68-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 68-TTg

Tiêu đề: Nghị định 68-TTg năm 1957 về việc thành lập Ban Thể dục thể thao trung ương trực thuộc Thủ tướng phủ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 68-TTg Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Kế Toại Ngày ban hành: 06/03/1957 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 68-TTg năm 1957 về việc thành lập Ban Thể dục thể thao trung ương trực thuộc Thủ tướng phủ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THỂ DỤC THỂ THAO TRUNG ƯƠNG TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG PHỦ
 • Điều 1. – Nay thành lập Ban Thể dục thể thao trung ương trực thuộc Thủ tướng phủ.
 • Điều 2. – Ban Thể dục thể thao trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ lãnh đạo phong trào thể dục thể ...
 • Điều 3. – Thành phần Ban Thể dục thể thao trung ương gồm có các vị sau đây:
 • Điều 4. – Ban Thể dục thể thao trung ương có một cơ quan thường trực để giúp việc. Cơ quan thường trực ...
 • Điều 5. – Ở các Khu Hồng Quảng, Khu tự trị Thái – Mèo, các thành phố và các tỉnh sẽ thành lập mỗi nơi ...
 • Điều 6. – Các Ban Thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh có nhiệm vụ giúp Ủy ban Hành chính khu, thành ...
 • Điều 7. – Thành phần Ban Thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh gồm có:
 • Điều 8. – Cơ quan thường trực của Ban Thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh gọi là Phòng Thể dục thể ...
 • Điều 9. – Các ông Chánh văn phòng Thủ tướng phủ và Chủ tịch Ủy ban Hành chính các liên khu, khu, thành ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 68-TTg để xử lý:

Tin tức về Nghị định 68-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 68-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 68-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 68-TTg

Đang cập nhật