Thông tư 35/2016/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2016/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 35/2016/TT-BTTTT quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 35/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 35/2016/TT-BTTTT quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO NGHIỆP VỤ BƯU CHÍNH
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo
 • Điều 4. Biểu mẫu báo cáo
 • Điều 5. Kỳ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo
 • Điều 6. Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo
 • Điều 7. Trách nhiệm của đơn vị nhận báo cáo
 • Điều 8. Trách nhiệm của đơn vị báo cáo
 • Điều 9. Kinh phí bảo đảm cho công tác báo cáo nghiệp vụ bưu chính
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO NGHIỆP VỤ BƯU CHÍNH
 • Biểu mẫu số 01/BC-STTTT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH,
 • Biểu mẫu số 02/BC-DN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
 • Biểu mẫu số 03/BC-CI BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG ỨNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG BƯU CHÍNH CÔNG CỘNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2016/TT-BTTTT để xử lý: