Thông tư 36-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36-TTg

Tiêu đề: Thông tư 36-TTg năm 1963 quy định chế độ quản lý và kiểm soát chi tiêu quỹ tiền lương thuộc khu vực không sản xuất do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 36-TTg Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng Ngày ban hành: 07/05/1963 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 36-TTg năm 1963 quy định chế độ quản lý và kiểm soát chi tiêu quỹ tiền lương thuộc khu vực không sản xuất do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHI TIÊU QUỸ TIỀN LƯƠNG THUỘC KHU VỰC KHÔNG SẢN XUẤT.
  • I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA
  • II. NỘI DUNG QUỸ TIỀN LƯƠNG THUỘC KHU VỰC KHÔNG SẢN XUẤT
  • III. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHI TIÊU QUỸ TIỀN LƯƠNG THUỘC KHU VỰC KHÔNG SẢN XUẤT
  • IV. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHI TIÊU QUỸ TIỀN LƯƠNG THUỘC KHU VỰC KHÔNG SẢN XUẤT.
  • V. TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA CÁC NGÀNH CÁC CẤP, CÁC ĐƠN VỊ VÀ CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36-TTg để xử lý:

Tin tức về Thông tư 36-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 36-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 36-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 36-TTg

Đang cập nhật