Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Tiêu đề: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 Số hiệu: 29/2018/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

 • LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 4. Hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 6. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước
 • Chương II PHẠM VI, PHÂN LOẠI, BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
 • Điều 7. Phạm vi bí mật nhà nước
 • Điều 8. Phân loại bí mật nhà nước
 • Điều 9. Ban hành danh mục bí mật nhà nước
 • Chương III HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
 • Điều 10. Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước
 • Điều 11. Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
 • Điều 12. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
 • Điều 13. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
 • Điều 14. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ
 • Điều 15. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện ...
 • Điều 16. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Điều 17. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức Việt Nam
 • Điều 18. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước ngoài tổ chức tại Việt Nam có nội dung bí mật nhà ...
 • Điều 19. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 20. Gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 21. Điều chỉnh độ mật
 • Điều 22. Giải mật
 • Điều 23. Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
 • Điều 24. Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức
 • Điều 25. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước
 • Điều 26. Trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý bí mật nhà nước
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Đang cập nhật