Nghị định 167/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 167/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế Số hiệu: 167/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 27/12/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
 • Điều 3. Đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế
 • Điều 4. Chính sách thuế đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 5. Quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 6. Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 7. Đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 8. Định lượng mua hàng miễn thuế
 • Chương III THỦ TỤC, CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
 • Điều 9. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 10. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế ...
 • Điều 11. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế ...
 • Điều 12. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người xuất cảnh, quá cảnh, khách trên tàu bay ...
 • Điều 13. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế
 • Điều 14. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là hành khách đang thực hiện chuyến bay quốc tế ...
 • Điều 15. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn ...
 • Điều 16. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ mua hàng tại ...
 • Điều 17. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến ...
 • Điều 18. Thủ tục đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế chuyển mục đích
 • Điều 19. Thủ tục đối với hàng hóa tiêu hủy, hàng mẫu, hàng thử
 • Điều 20. Thủ tục đối với tiền mặt của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đưa vào, đưa ra khu cách ...
 • Điều 21. Báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 22. Thủ tục hải quan đối với trường hợp một doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng ...
 • Điều 23. Trách nhiệm của đối tượng được mua hàng miễn thuế quy định tại Điều 3 Nghị định này
 • Điều 24. Công tác phối hợp của đơn vị kinh doanh cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 27. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ DÁN TEM “VIET NAM DUTY NOT PAID” ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
 • Mẫu 01/PTBHVĐM PHIẾU THÔNG BÁO VƯỢT ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH MUA HÀNG MIỄN THUẾ
 • Mẫu 02/PGH PHIẾU GIAO HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH MUA HÀNG MIỄN THUẾ TRONG NỘI THÀNH
 • Mẫu 03/CV V/v đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá
 • Mẫu 04/BCNKTKTL BÁO CÁO Tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế của ...
 • Mẫu 05/BKTMVRCL BẢNG KÊ TIỀN MẶT MANG VÀO/RA KHU CÁCH LY, KHU HẠN CHẾ
 • Mẫu 06/BBBG BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA MIỄN THUẾ VẬN CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN
 • Mẫu 07/BCQT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 167/2016/NĐ-CP để xử lý: