Thông tư 51/2016/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 51/2016/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 51/2016/TT-BYT quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 51/2016/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 51/2016/TT-BYT quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM DỊCH Y TẾ, Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP SỬ ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Điều 4. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 51/2016/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 51/2016/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 51/2016/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 51/2016/TT-BYT

Đang cập nhật