Thông tư 32/2017/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 32/2017/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 32/2017/TT-BTTTT về quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 32/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 15/11/2017 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 32/2017/TT-BTTTT về quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN ĐỐI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc chung khi xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến
 • Chương II CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
 • Điều 5. Yêu cầu đối với các mức độ của dịch vụ công trực tuyến
 • Điều 6. Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến
 • Điều 7. Hồ sơ hành chính điện tử
 • Điều 8. Biểu mẫu điện tử tương tác
 • Điều 9. Trao đổi thông tin với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ ...
 • Điều 10. Xác thực người sử dụng trong dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
 • Điều 11. Yêu cầu đối với dịch vụ công trực tuyến
 • Điều 12. Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
 • Điều 13. Công bố mức độ của dịch vụ công trực tuyến
 • Điều 14. Bảo đảm hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
 • Chương III BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN
 • Điều 15. Quy định chung khi thiết kế, xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến
 • Điều 16. Giao diện, bố cục và chức năng tối thiểu của cổng thông tin điện tử
 • Điều 17. Hỗ trợ truy cập cho thiết bị di động
 • Điều 18. Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin
 • Chương IV QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 • Điều 19. Bảo đảm tính cập nhật và hoạt động liên tục
 • Điều 20. Sử dụng Giao thức truyền siêu văn bản an toàn
 • Điều 21. Bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu
 • Điều 22. Kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 32/2017/TT-BTTTT để xử lý: